Usluge agencije MPCO

Usluge 2018-03-19T21:40:34+00:00

1. Verifikacija ustanova

Ustanova može da počne sa radom kada se utvrdi da ispunjava uslove za osnivanje i početak rada i obavljanje delatnosti i dobije rešenje o verifikaciji. Zahtev za verifikaciju podnosi se i kada se u ustanovi vrši statusna promena, menja sedište, odnosno objekat, organizuje rad u izvdojenom odeljenju, uvodi novi obrazovni profil ili ostvaruje novi program obrazovanja i vaspitanja.

2. Registracija ustanova

Prijava za upis u sudski registar podnosi se u roku od 15 dana od dana kad su se stekli uslovi za upis: osnivanja, organizovanja, povezivanja ili prestanka subjekta upisa; statusnih promena i promena oblika organizovanja subjekta upisa, podataka o subjektima upisa značajnih za pravni promet i drugih činjenica određenih zakonom, ako posebnim zakonom nije utvrđen drugi rok.

3. Statusne promene

Ustanova može da vrši statusnu promenu, promenu naziva ili sedišta. Sve statusne promene ustanove moraju se obaviti uz saglasnost osnivača koji je u obavezi da ih registruje u Privrednom sudu u Beogradu.

4. Izrada normativnih akata i definisanje pravilnika – Izrada opštih i pojedinačnih akata ustanove

5. Stručna usavršavanja

Plan stručnog usavršavanja ustanove treba da bude u skladu sa njenim prioritetima a radi ostvarivanja ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća i prioritetima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Agencija za konslating i upravljanje MPCO organizuje održavanje edukacija, akreditovanih seminara u cilju unapređenja poslovanja svojih klijenata.

6. Izrada personalizovanih dokumenata, rešenja i obaveštenja za zaposlene u ustanovi

7. Izrada akata iz oblasti radno-pravnih odnosa i zapošljavanja

8. Izrada dokumentacije u vezi sa prijemom dece u ustanovu

9. Praćenje propisa važnih za poslovanje i rad predškolskih ustanova

Hajde da sarađujemo

Hajde da zajedno postavimo visoke standarde obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji. Pokažimo da smo društveno odgovorni i pokrenimo inicijativnu za uvođenje sistema menadžmenta kvaliteta u obrazovno-vapsitnim institucijama.

Kontaktirajte nas

Kontakt info

Vojvode Stepe 561, 11000 Beograd

Phone: ‎+381691989509

Mobile: ‎+38163320791

Web: MPCO